Fra krise til håp Podcast Artwork Image

Fra krise til håp

Norges Sosiale Forum

Folkelig mobilisering og sosiale bevegelser fortsetter å organisere verden. Ny bevegelser har kommet til, mens mange har fått helt nye forutsetninger for å organisere seg. Med corona-pandemeien som bakteppe fortsetter vi å finne håp i en verden med flere kriser enn på lenge. Denne sesongen legger vi fokuset på hvordan vi skal komme oss ut av krisa og inn i en bedre verden.

Recent Episodes