IB Podcast - Over God, Israël en de Bijbel Podcast Artwork Image

IB Podcast - Over God, Israël en de Bijbel

Israël en de Bijbel

IB Podcast bevat bijbelstudies, info over Messiasbelijdende Joden en het jodendom, nieuws rondom Israël, verhalen uit het veld en veel Israël-gerelateerde onderwerpen.Stichting Israël en de Bijbel verspreidt wereldwijd Bijbels onder het Joodse volk en geeft onderwijs over Gods plan met Israël.

Recent Episodes