لام تا کلام Podcast Artwork Image

لام تا کلام

Solmaz Barghgir

ناگفته‌های چالش های روزانه ما در روابط واتفاقات زندگی با زبان ساده و عامیانه توسط سولماز برقگیر، لایف کوچ و استراتژیست روابط موثر.راه ارتباطی:Email: admin@barghgir.com اینستاگرام @solmaz_barghgir_coachوبسایت : www.barghgir.com
Episodes
Episode 64: خشم این روزهاSeptember 26, 2022 Episode artwork Episode 63: سندروم قلب شکستهSeptember 17, 2022 Episode artwork Episode 62: اضطراب پسا کرونا Post COVID Anxiety September 12, 2022 Episode artwork Episode 61: اضطراب خوشبختی, Happiness Anxiety September 05, 2022 Episode artwork Episode 60: آدم‌های نقابدارAugust 29, 2022 Episode artwork Episode 59: فرسودگی روانی و فیزیکی BurnoutAugust 22, 2022 Episode artwork Episode 58: سندروم خود ویرانگری Imposter SyndromeAugust 15, 2022 Episode artwork Episode 57: ”سندروم ”پیتر پنAugust 08, 2022 Episode artwork Episode 56: کلید احساساتAugust 01, 2022 Episode artwork Episode 55: جلسه هیات امنا July 25, 2022 Episode artwork Episode 54: "دیگه افتاد روی غلتک"July 18, 2022 Episode artwork Episode 53: این نگرانیه یا خودخواهی ؟July 11, 2022 Episode artwork Episode 52: وزنش چقدره؟July 04, 2022 Episode artwork Episode 51:”داستان” شارژ باطریهاJune 27, 2022 Episode artwork Episode 50: سرِ رشتهJune 20, 2022 Episode artwork Episode 49: وقتی حالمون بدهJune 13, 2022 Episode artwork Episode 48: دو قانون از ۱۲ قانون زندگیJune 06, 2022 Episode artwork Episode 47: توقعات و انتظاراتMay 30, 2022 Episode artwork Episode 46: داستان تاب آوری - ResilienceMay 23, 2022 Episode artwork Episode 45: داستان مسافر قطارMay 16, 2022 Episode artwork Episode 44: مراحل بخششMay 09, 2022 Episode artwork Episode 43: بخشش ، Forgiveness May 02, 2022 Episode artwork Episode 42: عادتها Habits April 25, 2022 Episode artwork Episode 41:” داستان ”لیوان ذهنApril 18, 2022 Episode artwork Episode 40: داستان انتخاب های ماApril 11, 2022 Episode artwork