iLiPodcast. Pod hřbety knih Podcast Artwork Image

iLiPodcast. Pod hřbety knih

iLiteratura.cz

Literatura není jen umění samo pro sebe, je pevně spjatá s tím, co prožíváme a co se děje kolem nás. Číst knihy znamená učit se poznávat a chápat svět, přijímat jiné názory, otevřít se kritickému myšlení. Mluvit o knihách lze i jinak než v akademických rozborech tvůrčích přístupů. Právě to chceme v našich rozhovorech ukázat. Od října do Vánoc, každý týden nové téma. Redaktoři časopisu iLiteratura.cz si jako hosty zvou odborníky z různých profesí a pátrají s nimi po tom, co je skryto pod hřbety knih: co všechno říkají či mohou říkat slova ve vybraných knihách. K debatám jsme přizvali i studenty ve věku od 10 do 25 let, aby nám řekli, jak vybraná témata vidí oni. Zajímal nás názor generace, o které se říká, že má blíž k mobilu než ke knize.
Episodes