David Storoy's Podcast

Verden er perfekt som den er

August 03, 2019 David Storoy
David Storoy's Podcast
Verden er perfekt som den er
Show Notes

VERDEN ER PERFEKT SOM DEN ER
Når Vedanta sier at verden er perfekt som den er, betyr det at vi ikke kan være noe annet enn hva den er. Hvis verden kunne være annerledes, å anta at Maya(skapelses)-tanken var at det ikke tjente bevissthet, ville det skape verden til et annet sted. Men den gjør ikke det. Det må være en god grunn for lidelse og det er helt klart det, som motiverer ens jakt til forståelse og selvgransking.