Asterisk - DPU's digitale magasin

Lighedsidealet indtager den internationale uddannelsesarena

March 27, 2022 DPU, Aarhus Universitet
Asterisk - DPU's digitale magasin
Lighedsidealet indtager den internationale uddannelsesarena
Show Notes

Der er lige nu fokus på lighed i OECD’s PISA-undersøgelser som et ideal, der er væsentligt at efterstræbe i uddannelse. Men hvis vi gør lighed til genstand for målinger og test, risikerer vi at udviske den menneskelige diversitet, der også ligger i lighedsbegrebet, lyder det fra professor Christian Ydesen fra Aalborg Universitet.

Af  Eva Frydensberg Holm

Artiklen udkom i Asterisk nr. 100: Lighed som ideal. Du kan læse denne og andre artikler fra Asterisk, DPU’s digitale magasin, her: https://dpu.au.dk/asterisk/