Asterisk - DPU's digitale magasin

Pædagogikkens genkomst?

March 27, 2022 DPU, Aarhus Universitet
Asterisk - DPU's digitale magasin
Pædagogikkens genkomst?
Show Notes

For 21 år siden skrev Jens Erik Kristensen en kommentar i det første nummer af Asterisk. Han skrev om, hvordan begreberne læring og kompetenceudvikling var i færd med at udmanøvrere klassiske pædagogiske grundbegreber som omsorg, opdragelse, undervisning og dannelse. Her – i Asterisk nr. 100 – reflekterer han igen over begrebernes og pædagogikkens status.

Kommentar af Jens Erik Kristensen, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Artiklen udkom i Asterisk nr. 100: Lighed som ideal. Du kan læse denne og andre artikler fra Asterisk, DPU’s digitale magasin, her: https://dpu.au.dk/asterisk/