Asterisk - DPU's digitale magasin

Vi skal ikke opgive idealet om mere lighed i skolen

March 27, 2022 DPU, Aarhus Universitet
Asterisk - DPU's digitale magasin
Vi skal ikke opgive idealet om mere lighed i skolen
Show Notes

Alle reformer af folkeskolen har haft en ambition om at fremme ligheden i skolen, men trods idealerne og uddannelsesmålsætningerne er uligheden stigende i den danske folkeskole. Elevernes udbytte af undervisningen afhænger fortsat af forældrenes sociale og uddannelsesmæssige baggrund. Meget tyder da også på, at slaget om lighed skal slås uden for skolen.

Af Knud Holt Nielsen
 
Artiklen udkom i Asterisk nr. 100: Lighed som ideal. Du kan læse denne og andre artikler fra Asterisk, DPU’s digitale magasin, her: https://dpu.au.dk/asterisk/