Asterisk - DPU's digitale magasin

Skolen har brug for reflekterende praktikere

September 21, 2020 Asterisk 95 - September 2020
Asterisk - DPU's digitale magasin
Skolen har brug for reflekterende praktikere
Show Notes

Asterisk 95, september 2020. Tema: Den reflekterende praktiker

Hvordan styrker vi forbindelsen mellem teori og praksis på læreruddannelsen, så den nyuddannede lærer undgår praksischok? Asterisk har talt med to DPU-forskere om, hvordan lærerstuderende kan øve sig på at være reflekterende praktikere, der formår at bruge teoretisk viden til at kvalificere praksis. Det vil styrke deres faglige profil og stille dem stærkere i mødet med en uforudsigelig skolevirkelighed.

Se mere på dpu.au.dk/asterisk