Braving the Stave Podcast Artwork Image

Braving the Stave

Arts Active

Hosted by Jonathan James and joined by Angharad Smith, a.k.a ‘JJ & Haz’ , this bubbly duo delve through all music and genres, sharing with you their personal favourite pieces, along with some musical jokes that add a playful and informal feel to the podcast. Working as part of St David Hall (National Concert Hall of Wales)'s Cardiff Classical Series, we run lots of exciting extras alongside it to support the concerts. Check out the Arts Active website for more - www.artsactive.org.uk--------------------------------------------------------Yn cael eu cyflwyno gan Jonathan James, yng nghwmni Angharad Smith, neu ‘JJ a Haz’ fel y’u gelwir, mae’r ddeuawd fyrlymus hon yn pori drwy bob math o gerddoriaeth a genres, gan rannu gyda chi eu hoff ddarnau personol, ynghyd â rhai jôcs cerddorol sy’n ychwanegu teimlad chwareus ac anffurfiol i’r podlediad. Gan weithio fel rhan o Gyfres Glasurol yng Nghaerdydd Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru), rydym yn cynnal llawer o bethau ychwanegol cyffrous ochr yn ochr ag ef i gefnogi'r cyngherddau. Edrychwch ar wefan Arts Active i gael mwy - www.artsactive.org.uk
Episodes
Upbeats: Season 4, Episode 9 (Braving Texture)June 08, 2024
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 8 (Braving Harmony)April 27, 2024
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 7 (The Magic of Melody)April 06, 2024
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 6 (Braving Rhythm)February 24, 2024
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 5 (Less can be more)January 27, 2024
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 4 (Upbeats Christmas Cracker)December 21, 2023
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 3 (Music of Protest)November 28, 2023
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 2 (Rain and Rainbows)October 28, 2023
Episode artwork
Upbeats: Season 4, Episode 1 (All things autumn. (And some concrete))September 30, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 30 (Fanfares and Finales)June 27, 2023
Episode artwork
Upbeats: Bonus Track (JJ interviews Sali-Wyn Ryan)May 27, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 29 (Braving the Orchestra)May 27, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 28 (Braving Minimalism)April 29, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 27 (Female Composers)March 25, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 26 (Braving Sibelius and discovering 'The Voice of the North')February 23, 2023
Episode artwork
Upbeats: Episode 25 (Braving Brahms)January 28, 2023
Episode artwork
Tis the season to be cheesy?December 17, 2022
Episode artwork
The sacred power of the voiceNovember 26, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 22 (Who's scared of improvisation?)October 29, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 21 (Can Music Still Shock?)September 24, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 20 (Summer Music)June 18, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 19 (Shostakovich's Tenth Symphony)May 21, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 18 (Vaughan Williams' kaleidoscope of London)April 23, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 17 (Music to Bridge Cultures)April 02, 2022
Episode artwork
Upbeats: Episode 16 (The best of both worlds?)February 19, 2022
Episode artwork